Om meg

Hei, jeg heter Eli Figenschow.

Jeg er kognitiv terapeut og hjelper deg som har vanskelige tanker om at du ikke er bra nok, ikke strekker til med å få en bedre hverdag og en bedre selvfølelse. 

Jeg har siden jeg var ung vært spesielt interessert i psykisk helse og kommunikasjon, og har alltid ønsket å jobbe med å fremme god psykisk helse. Sannsynligvis vil de aller fleste av oss en eller annen gang i løpet av livet kjenne på psykisk uhelse, og det er godt å vite at det er veldig vanlig og at man ikke er alene om å ha det vanskelig i livet til tider.

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut. Jeg har også videreutdanning i autismespekterforstyrrelser, voldsrisikovurdering, seksuell helse og lederutdanning. I bunnen er jeg også utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Jeg har en allsidig arbeidserfaring, som har latt meg få innsikt i samfunnet fra mange vinkler - noe jeg er svært takknemlig og ydmyk for da det har bidratt til å utvikle min forståelse av samfunnet og hvordan jeg best kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

Jeg har jobbet på sykehjem, hjemmesykepleie, barnevernsinstitusjon, ungdomsklubb, omsorgsbolig for straffedømte, med arbeidsavklaring i en vekst- og attføringsbedrift, i bolig for personer med utviklingshemming og jeg driver med inn på tunet - sosiale aktivitetstilbud til barn og unge på gården vår.

Jeg brenner for psykisk helse, og for at flere skal ha mulighet til å oppleve glede og mestring i eget liv - noe som henger tett sammen med å oppleve en positiv selvfølelse. - - - Og selvfølelse er det godt mulig å jobbe med og forbedre blant annet gjennom kognitiv terapi.

Ta veldig gjerne kontakt med meg om du ønsker hjelp til bedre psykisk helse og å mestre psykiske helseproblemer.